Visoko-Moralni Vrhunski Edukativni Sistem Finske Proglasen je Najboljim na Svetu

~Visoko-Moralni i Najprestizniji Vrhunski Edukativni Sistem Finske Proglasen je Najboljim na Svetu~
Jednak tretman sve dece, razlicit pristup jedinstvenim afinitetima ucenika, "ucenje dece da uce"i visoko obrazovani nastavni kadar,koji uziva u odabranom plemenitom pozivu, sa istinskom potrebom da prenesu znanje deci, uceci ih da razmisljaju, nikako pukom memorisanju podataka, dodatno stimulisani izvrsnim mesecnim primanjima, postovanjem i visokim statusom koji ostvaruju unutar drustva, predstavlja osnovni pristup Finskog Edukativnog Sistema, koji postize godinama vrhunske rezultate, maximalno ocenjen kao najprestizniji i iznad svih na svetskom nivou.

Picture
Prosvetni radnik objasnjava zasto je Finski Edukativni Sistem najbolji na svetu: "Mi placamo ucitelje kao i doktore, ucenici uzivaju u vise od 1h dnevno odmora i nema periodicnih testova.. opozit Americkom radu.!


Picture
“We prepare children to learn how to learn, not how to take a test,” said Pasi Sahlberg, a former math and physics teacher who is now in Finland Ministry of Education and Culture. “We are not much interested in PISA. It’s not what we are about. 

Prevod:
Mi pripremamo decu da uce, kako da uce, nikako da polazu testove!” izjavio je Pasi Sahlberg, bivsi nastavnik Matematike i Fizike, koji je sada Ministar Kulture i Edukativnog Sistema Finske. “Mi nismo preterano zainteresovani za PISA. To nije ono sto mi predstavljamo!”
*PISA-Program Internacionalne Provere(znanja) Studenata

   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   Deca u Finskoj~TARJA MITROVIĆ ™ (Prosvetni Radnik)

"Svet je mnogo veći nego što se sa prozora vidi, pa je državama koje imaju škole bez prozora, zaista potrebno da svoje vidike prošire van zidina svojih školskih dvorišta. Kako je ovo još jedan u nizu tekstova o obrazovanju, možda baš time i želim da ukažem na značaj i potrebu za stvaranjem škola po meri deteta.

Naravno da i van Finske postoje obrazovni sistemi koji su dobri, naravno da i van Finske ima i divnih prosvetnih radnika, ali nije poenta da “ima i divnih”, već da svi budu divni, kako se ne bi dešavalo da školovanje dece zavisi od sreće “kome će pripasti”, ko će ga voditi kroz otkrivanje tajni sposnaje sveta oko sebe, kroz svet nauke, umetnosti…kroz pripremu za život."


Picture

Picture
~Finski Edukativni Sistem Privlaci Ogromnu Paznju i Interesovanje Svih Zemalja Sveta~

Sve brojniji naslovi u raznim emisijama, videoklipovima, dokumentarnim serijama, casopisima i unutar raznih blogova posveceni su cudesnom poduhvatuFinske, koja je uspela da dokaze kako pozitivne metodeusaglasene sa osnovnim impulsom Istine-Ljubavisa visokim moralnim vrednostima, koje isticuiz cistog srca, uvek donose maximalne rezultateminimalnim naporom.Patern pozitivno orjentisanogskolstva, koji ce se nesumnjivo po uzoru na Finsku postepenoprosiriti svetom vratice sretno, ne optereceno detinjstvo!


Picture
What We Can Learn From Finland | Funderstanding: Education …


Prevod:”
Sta mozemo nauciti od Finske ZabavnoRazumne Edukacije..”


~Zapadni model Edukacije (a.k.a,the U.S.) — Finski Sistem
(Prevod donje tabele:)

Zapadni model Edukacije(Z.M.E.): Standarizovanje: Striktni standardi skolstva, ucitelji i ucenici garantuju kvalitet ishoda.

Finski Edikativni Sistem(F.E.S.): Fleksibilnost i raznovrsnost: Bazicno-skolski krug razvoja, ojacan informacijama i podrskom.

Z.M.E. : Istice Literaturu(kod nas-Srpski jezik) i numerologiju(Matematiku): Bazne vestine citanja i pisanja, Matematike i Nauke(Fizike,Hemije,Biologije) su primarni cilj edukacione reforme.

F.E.S. : Istice steceno znanje: Jednak sistem vrednosti svih aspekata individualnog razvoja i ucenja: visoko moralno, kreativno, znanje i umece.

Z.M.E. : Konsekvetivno zbiranje: Ocenjivanje Inspekcijom

F.E.S. : Poverenje u Profesionalizam: Kultura poverenja u Ucitelje i Direktore skola, profesionalizam u prosudjivanju sta je najbolje za ucenika i reportiranje (izvestavanje) progresa(sopstvenom krugu kolega).

Picture
Picture
1. Greater concern with the quality of teachers and learning environments.
2. Every school system is state-funded, basic education is public.
3. Equal opportunity to access a quality education and increased educational level of the population.
4. Commitment of society equal access to a quality education.
5. Focus schools so they can help children succeed; appreciation of the well-being of children.
6. Quality primary education, emphasis on early childhood learning.
7. Teacher training at top universities.
8. Public Policy Educational stable (in Finland does not change its principles since 1970).
9. See children as individuals with different needs and interests and not just as future members of the market.
10. "Reforms guided by the market, with a focus on competition and privatization are not the best way to improve the quality and equity in education."
11. Recognize that "teachers are highly qualified professionals, such as doctors or economists" and need a solid theoretical and practical training.

12. "The wages of teachers should be at the same level of other professions with the same level of training in the labor market."
13. Control of teachers entering the profession and ensuring that only the best and most committed to continue.
14. The focus is on the pedagogy between people, technology is complementary tool.
15. No periodic performance evaluations and standardized students and teachers.

As the author stresses in the interview, there is no magic formula for the transformation of education, but there are some reasonable ways.

Sources:
28 February 2012).
http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-universoavaliado (Access: 28 February 2012). Read

Picture
Prevod:

1. Veca Briga posvecena kvalitetu  Ucitelja/Nastavnika/Profesora i sredini za ucenje.
2. Svaki skolski sistem je drzavno finansiran, bazne edukacije su javne.
3. Jednaka prilika akcesa kvalitetnoj edukaciji i povecan edukacioni nivo populacije.
4. Posvecenost socijalne jednakosti pristupa kvalitetnom obrazovanju.
5. Fokus skola na pomoc deci ka uspehu; naglasak na dobo-stanje deteta. (naglasena briga o decijoj dobrobiti)
6. Kvalitetno primarno obrazovanje naglaseno u ranom detinjstvu.
7. Uciteljska obuka u vrhunskim univerzitetima.
8. Stabilana javna polisa edukacije (u Finskoj se nije menjala od 1970).
9. Posmatranje dece kao individua sa razlicitim potrebama i interesovanjima i nikako kao samo buduce clanove marketa.
10. "Reforma vodjena marketom, sa fokusom na takmicenje i privatizaciju nije najbolji nacin za poboljsanje kvaliteta i jednakosti u obrazovanju."
11. Prepoznavanje da su "Ucitelji visoko kvalitetni profesionalci, kao doktori i ekonomisti" i zahtevaju solidan teoretski i prakticni trening.
12. Plate Prosvetnih radnika trebale bi biti na istom nivou kao i drugih profesija sa istom obukom unutar radnog marketa.
13. Kontrola ucitelja spada u njihovu profesiju i uverava da ce samo najposveceniji i najbolji nastaviti dalje.
14. Fokus je na pedagogiji izmedju ljudi, tehnologije je komplementarni alat.
15. Nema periodicnih performansi i evaluacije niti standarzacije studenata i ucitelja.
Kao sto autor naglasava u intervjuu "Tu nema neke magicne formule za transformaciju skolstva, ali ima veoma razumnih resenja!"

Picture

Picture

Picture
~PREDLOG  REFORME EDUKATIVNE  STRATEGIJE EVROPSKE UNIJE  do 2020 god.

~Krajem novembra 2012god. Evropska komisija je objavila skup dokumenata koji značajno redefinišu strategiju obrazovanja u EU do 2020 god. pod nazivom Rethinkig Education strategy (Premisljanje Edukativne Stategije).

Skup dokumenata, između ostalog, predstavlja reakciju na podatak da u EU ne postoji dovoljna povezanost između veština koje su potrebne za obavljanje poslova današnjice u odnosu na ono za šta se učenici i studenti osposobljavaju (znači, nije ovo problem samo u ovim krajevima).

Osnovu značajnih promena koje donosi redefinisana strategija obrazovanja u EU čine dve velike grupe veština koje su u vezi sa potrebama na tržištu rada: veštine u vezi sa adaptacijom na stalne promene(Transversal / Transferable Skills) i veštine u vezi sa realnim potrebama konkretnih poslova (Vocational skills).

Veštine za snalaženje u promenljivim situacijama (Transversal / Transferable Skills)Vreme u kojem se posle školovanja dobije posao i nakon toga se na istom poslu ostaje do penzije nije vreme u kojem živimo. Promena posla, česte promene u sklopu postojećeg posla i podizanje zahteva za sve veći broj sadašnjih poslovnih pozicija jeste stanje koje će se samo bivati aktuelno u sve većem broju oblasti poslovanja u narednim godinama…

Postoji veliki broj veština koje su u vezi sa promenljivim okruženjem u kojem živimo, i one se u poslovnom okruženju vezuju za veštine koje su potrebne preduzetnicima. Preduzetničke veštine u osnovi se traže na svim zahtevnijim poslovnim pozicijama (obično su ovakvi poslovi i bolje plaćeni) i one za osnovu imaju kvalitet samostalnog obavljanja poslova (da zaposleni ne traži često pomoć od drugih zaposlenih) i kvalitet zajedničkog rada na poslovima (kolaboracija – sinergija efekata zajedničkog rada većeg broja zaposlenih).

Neke od osnovnih veština ovog tipa koje neposredno i posredno pominje strategija obrazovanja u EU:

Sâm fokus na kvalitet razmišljanja i učenja je nešto što do sada nije bilo poznato u praksi klasične (formalne) edukacije i predstavlja „kvantni skok” u osnovi definisanja savremenog sistema obrazovanja. Postavlja se veoma oziljno pitanje kako će se ovakav sistem obrazovanja sprovesti i u praksi, i to ćemo imati prilike da vidimo u narednim godinama.

 • Preuzimanje inicijative
 • Rešavanje problema
 • Kolaboracija
 • Samopouzdanje
 • Motivacija drugih

Picture
Da bi se ovakve veštine pravilno naučile, potrebno je mnogo više praktičnog rada u nastavnom procesu, što predstavlja drugu važnu grupu potrebnih osobina koje bi trebalo da produkuje nastavni proces.

Pored pomenutih veština, adaptacije na promene i dalje fokus edukativnog procesa ostaje na osnovnim veštinama – pismenost, rad sa brojevima i jednostavna matematika, kao i veštine koje omogućuju primenljiva naučna istraživanja – nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Edukacija primenljiva u praksi poslovanja (Vocational Education and Trainings –VET)S obzirom na veoma loše rezultate koji u celom svetu proizvodi sistem formalne edukacije, koji nije zasnovana na veštinama potrebnim u realnom poslovnom okruženju, poslednjih godina se sve više razvija obrazivanje koje je zasnovano na usvajanju veoma konkretnih veština koje su potrebne za rad na veoma konkretnim poslovima. Ovaj sistem obrazovanja je zasnovan na učenju uz rad, po sličnim principima takozvanih „šegrtskih škola” kao sistem edukacije koji postoji vekovima. Za razliku od klasičnog podučavanja šegrta koji „krade” zanat, ovaj tip stručne edukacije u sebi sadrži i teoretske osnove konkretnih poslovnih veština koje su potrebne za sistemsko usvajanje znanja iz datih oblasti.

O temi ovog tipa edukacije se dosta govori poslednjih godina, a postoji sve više primera kvalitetnih edukativnih institucija koje usvajaju ovaj tip edukacije.

Reforma sistema formalne edukacije koja ima smislaAko vas interesuje kako će izgledati budući sistem edukacije koji će biti usvojen (jednom) i u ovim krajevima,obavezno pročitajte rezime izmena u strategiji obrazovanja EU, jer se tu puno toga može videti šta će se na polju unapređenja edukacije dešavati u narednom periodu.

S obzirom na prethodni pokušaj reforme obrazovanja koji nije uspeo zbog karakteristika samih učesnika ovog procesa (Bolonjski proces), postavlja se veoma ozbiljno pitanje kako će sami učesnici procesa sprovoditi u delo predložene izmene sistema edukacije, bez obzira što se planira i ozbiljna redefinicija samog procesa prenošenja znanja (fokus na edukaciji, ne na naučnim zvanjima koja se stiču):

 • Formiranje programa predmeta ne u cilju prelaženja određenih oblasti, već npr. šta konkretno učenici mogu i treba da nauče u određenom uzrastu iz date naučne oblasti.
 • Prelazak sa završavanja određene godine edukacije na završetak usvajanja određenog skupa veština (sâm proces ovog usvajanja veština ne mora da traje jednu školsku godinu).
 • Kvalitet nastavnika sa aspekta efekata prenošenja konkretnih znanja i veština, odnosno unapređenje nastavnog procesa sa aspekta njegove primenljivosti u životu i radu. Pitanje je kako će edukatori preći sa aktuelnog sistema edukacije (koji nije zasnovan na primenljivosti materije) na sistem edukacije koji je smislen, zanimljiv učenicima i eksplicitno primenljiv.
Ukratko, predloženi okvir reformi sistema edukacije u EU je veoma dobar i predstavlja ono što je potrebno da bi se realno rešio problem formalne edukacije, ali je pitanje kako će to sve izgledati i u praksi.

Dok se ne krene u ove reforme ozbiljnije, veoma je uputno proučiti primer trenutno najkvalitetnijeg sistema edukacije koji postoji u svetu – Finski model edukacije, koji se, nažalost, ne može jednostavno „prepisati”. Ima puno tekstova na temu ovog sistema edukacije („Koliko smo daleko od Finske“).


Picture

Picture
~ "Finski Edukativni Sistem" VS "Globalizacija Edukativnog Sistema U.S.A.~

Pozitivna inicijativa vodi putem neminovnog napredka, kojim koraca Finska, osvetljavajuci put nadom da  Globalizacija Edukativnog Sistema E.U. koju predlaze Amerika, bazirana na kazni, takmicenju i prebacivanju odgovornosti za svoju decu stetnim lekovima za smirenje, koje ne bi predlozio ni jedan ucitelj, niti dao pristanak ni jedan roditelj pri zdravoj pameti!!
~Vase misljenje predstavlja gradju buducnosti~

Ukoliko zelite da ucestvujete objavom svojih stavova o potrebnom zauzimanja pravca Edukativne Reforme u nasoj zemlji, ili zelite da pridonesete subjektivnim smernicama, na dnu stranice nalazi se forum-prostor, kojim cemo ustanoviti smer stavova i misljenje stanovnistva! 


Picture
~Alarmantan Broj od TRI MILIONA Americke Dece RedovnoUzima Anti-Psychotic Lekove, Sugerisane Roditeljema u Skoli ~~Objavio je New York Times Januara 2012 god.~ 

CNN: “May 24, 2011 - Increasingly more U.S. kids are taking behavioral drugs, according to several studies for deficit/hyperactivity disorder and disruptive behavior disorder.. More than 500,000 children and adolescents in America are on anti-psychotic drugs..”

Prevod: CNN: 24 Maj 2011. – “Povecava se broj U.S. dece koja uzimaju lekove zbog poremecaja u ponasanju, po podatcima iz vise studija o hiper-aktivnoj deci i poremecaja u ponasanju.. vise od 500,000 dece i adolescenata u Americi je na anti-psychotic-nim lekovima..”

New York Times: “Jan 28, 2012 - THREE million children in this country (U.S.A.) take drugs for problems in focusing, behavior disorder, hyperactivity.  But when given to children over long periods of time, they neither improve school achievement nor reduce behavior problems..”

Prevod: New York Times: 28 Januara 2012. – Tri Miliona dece u ovoj zemlji (U.S.A.) uzima zbog problema pri fokusiranju, poremecaju ponasanja, hiperaktivnosti.. Ali kada se lekovi uzimaju duzi vremenski period, oni niti poboljsavaju skolska dostignuca, niti reduciraju ponasanje..”

Porazavajuca cinjenica da se za godinu dana broj dece koja redovno uzimaju anti-pychothc-ne lekove povecao sa Pola Miliona (2011), na TRI MILIONA (2012) svedoci o kriticnoj situaciji Globalizovanog Edukativnog Sistema U.S.A. koji se upravo plasira u Evropi kao obavezno odrzavanje koraka sa U.S.A.

PictureDECU TREBATE NAUCITI KAKO DA MISLE, NIKAKO STA DA MISLE!
,;Bliska Istorija je najbolji pokazatelj smera u kome po pravilu ne zelimo da uputimo svoju decu i decu svoje dece!"

~Pocetno istrazivanje mogucnosti i nacina izmene edukativne reforme, unutar mene je podstaknula zainteresovanost za bolju buducnost i dobrobit moje dece, koja se sa lakocom prosirila i obgrlila svu decu sveta, s'ciljem sto brzeg pocetka reforme pozitivno usmerenog edukativnog sistema, ciji je osnov kvalitetni, visoko-moralni edukativni sistem, uz profesionalizam i ljubav predavaca prema izabranom prosvetnom pozivu.

Usmerena sam dubljem, pogledu kroz istrazivanje ekonomsko-politicke situacije U.S.A. & E.U. kao i Finske, blisko povezanih drustvenih struktura, ipak, daleko izvan sfere mojih interesovanja!

Jer zaista je potpuno uzaludno razmisljati o necemu izvan licnog opsega realnih mogucnosti uticaja, ili intervencije, kao sto je politicka promenjiva temperatura, za cije je isceljenje potrebna kolicina lekova koja prevazilazi pojedinacna zalaganja i mogucnosti.

Oklevala sam da prekrsim samopostavljeno pravilo.. ali bilo je dovoljno da podignem pogled i sretnem plamicak nestasne radosti, kako treperi prenoseci odsjaj neumoljive, istrazivacke zivotne snage, ne limitiranih mogucnosti, silinu usmerene volje, koja pokrece promene, izticuci iz kameno-plavih ociju moga devetogodisnjeg sina; kraj njega, uporedo sam susrela jasnu najplavlje svetlost dragulja u kome se ogleda prefinjena lepota moje dragocene, princezice i tik pored nje par blistavih, kestenjasto-vatrenih, narandzastih rasosnih iskrica, sa ogromnom ljubavlju usmerene ka meni, iskrene, cudesne oci moje dece, osvetljavaju pojavni svet najcistijim svetlom unutrasnje lepote, oci u kojima varnici sjaj ne istrazenih, novih mogucnosti i sve bajke ovoga sveta nestrpljivo cekaju s'nadom da budu ostvarene, u mladosti prozivljene.. slatka, nezna lica moje dece okrenuta su veselo zvezdanom nebu buducnosti, na kome prste vatrometi zasluzene srece, beskrajnog mora ljubavi, po kome se kotrljaju zvonkim smehom okrepljujuci talasi, neobuzdane radosti, bezbriznog detinjstva i prvog najromanticnijeg plesa mladosti, gde se razlivaju jasne, jarke boje spektra kreativnih mogucnosti; zvezdano nebo buducnosti na kome se ocekuju gromovi iskrene, celozivotne ljubavi, iz koje se radja sve usavrseniji novi zivot .. i krug se nastavlja, ucenjem licnih transformacija, usvetu vecitih promena, unutar uredjenog haosa, istina preuzima nasledjenu viziju modela bolje buducnosti ..
.. osnazena najcistijom ljubavlju svoje dece zapocela sam istrazivanje!

Ubrzo sledi nastavak pod naslovom:
~Osnovni Uzrocno-Posledicni Zakon Nalaze da se Sve Vraca u Obliku u Kome je i Odaslato~ Pozitivno magnetno privlaci ostvarenje pozitivng, dok negativno zahteva neprijatne, negativne materijalizacije!

  Autor ~OrbisErihtru(Goga Vujcin Pavlicic)~


Picture
Roditelji Zele Najbolje Moguce Uslove Odrastanja Svome Detetu. Edukativna Dobrobit Svakog Deteta Trebala Bi Da Bude Prioritet Ove Zemlje! ULOZIMO U BUDUCNOST SBAZNOG, ZDRAVOG, PSIHICKI STABILNOG VISOKO EDUKOVANOG NARODA ULAGANJEM U SKOLSTVO PO UZOTU NA NAJUSPESNIJI MODEL FINSKE

~OSNOVNI  UZROCNO  POSLEDICNI  ZAKON  NALAZE DA SE SVE VRACA U OBLIKU U KOME  JE  ODASLATO~ 
~Pozitivno magnetno privlaci ostvarenje pozitivng, isto tako i negativno zahteva negativne materijalizacije!~


U.S.A. zapocinje sve ubrzanije negativne materijalizacije ekonomskim krah-trendom, pomocu otvorenog, (ne kaznjenog) krsenja zakona slucajem "Federalnih Rezervi" Bunt tome je pokret “Anonimus”, pod maskom jednog lika Amerika, zatim i svet! 

Ogromnom broju od petnaest miliona ljudi, vecinom celim porodicama prisilno su oduzeti domovi, posle masovnog otpustanja radnika, koji su bez mogucnosti otplate kredita primorani da zive na ulici, najsretniji su pronasli privremeni smestaj za beskucnike, polovina zivi u najsurovijim uslovima kartonskih naselja, koja se prostiru na ulasku u gradove, dok prazne kuce propadaju, uz sve nizu cenu nekretnina.

Boreci se za pravo na etiketiranu, obelezenu Genetski Modifikovanu Hranu, sa monstruoznom apsolutistickom agrarnom vladavinom prehrambenim trzistem, ciji su proizvodi zabranjeni u svim zemljama E.U. “Monsanto Company” koju podrzava Americka administracija i precednicki kabinet vec pola veka truje U.S. 

Dugogodisnjom manipulacijom negativnim sablonima misli, koji kada se svakodnevno ponavljaju, dokazano uticu na psihicke poremecaje, stvarajuci depresiju, izvikivanim bezprekidno na svim jezicima TV programa, cije informacije ne prosvecene siroke narodne mase prihvataju kao istinu, narocito ako su izrecene u dnevniku! Mocno oruzje pshickog rata, ili trgovinsko-marketinske manipulacije, usvojila je davno svaka zemlja sveta, dok je javnost prvi put obavestena tek pre par godina, dok je izmanipulisana vecina jos uvek ne obavestena, ne svesna! 


Globalizacijom Edukativnog Sistema E.U. postavlja se Amerika kao priznati uzor skolskog sistema u odnosu na ostatk sveta, sto bi mozda i bilo moguce pre vise od 50 god., dok trenutno opste unutrasnje ekonomsko-politicko, a narocito moralno rasulo, kulminira zacetom negativnom lancanom reakcijom, putem okidaca zastupanja iskljucivo matrijalistickog pristupa vrednovanju stvari, a obezvredjivanjem ljudi. Svakodnevnom reklamom 24h na TV-u da novac donosi srecu i sve sto je pozitivno u zivotu, umesto istine da novac donosi iskljucivo udobnost, dok sretan zivot pociva na ispravnosti unutrasnjih moralnih vrednosti i zastupanja istine, dobrote, milosrdja i ne sebicne ljubavi, uz jasnu viziju buducnosti o saradnji i pomoci bez koristi, svesni da ne sebicnim postupkom pomazemo prvenstveno sebi, putem samopostovanja;

Imamo svakodnevnu priliku, da umesto takmicenja i ratova, izaberemo jednakost sve dece i ucenje dece da uce, u zavisnosti od subjektivnog interesovanja. Umesto da izaberemo tonuci Americki Edukativni sistem Globalizacije E.U. koji predstavlja nalicje istinskih vrednosti, mozemo vec danas potpuno svesno izabrati novu, svezu struju zdravih promena po uzoru proverenog Finskog Edukativnog Sistema, koji ne predstavlja bajkoviti koncept, vec realnost zapocetu reformom 1970 god. prakticno primenjenu i dokazanu vrhunskim rezultatima, dokumentovanu ogromnim brojem cinjenica. 

Picture
Jedinstveni Edukativni Dragulj koji izaziva konstantno divljenje i izmamljuje uzdahe novinara, psihologa, pedagoga, prosvetnih radnika i svih roditelja koji zele bolju buducnost svojoj deci. Americke, Evropske i ostale delegacije iz celog sveta u neprekidnoj koloni slivaju se u Finske skole, zbog cega se sada vec odrzavaju  redovni seminari na domacem i stranom terenu!

Odluka Evrope izborom “Globalizacije Edukativnog Sistema” koji ce rezultovati istim problemima sa kojima se konstantno, neuspesno borimo i pomocu kojih je Amerika dovedena do kraha, pred bezizlaznom situacijom, odnosno sa ogromanim broj ucenika na svakodnevno prepisanim lekovima za smirenje, kriminalno nastrojene tinejdzere iz bunta zapostavljanja i loseg, stresnog tretmana u kuci i skoli!

U.S.A. pokusava prisilno da izveze najnegativniji skolski sistem, kao dokaz svoje ne smanjene moci, prosirujuci i unutar skolstva nezdravi patern straha, kazni i takmicenja!! Dok se njihovi strucnjaci na edukativnom polju dive realnim vrhunskim rezultatima “Finskog Edukativnog Sistema” 
*Svako moze subjektivno istraziti gore navedene cinjenice, putem lako dostupnog online materijala i izvanredno velikog broj validnih, lako potvrdivih informacija, na isti nacin mozete potvrditi porazavajuci krah Americkog apsolutistickog, destruktivnog sistema, unutrasnju politiku protiv sopstvenog naroda, narocito dece genetski modifikovanom hranom, svakodnevnim stetnim isspartanim nebom na kocke prskanjem mlaznih aviona, koji ostavljaju porazavajuce-tesko razgradivi CHEM-TRAILS, pogubno stetan po celokupni zivot nase planete, jer se sastoji od Aluninijuma, Barijuma i Silicijuma. ALUMINIJUMA, BARIJUMA I SILICIJUMA, ciji trend skoro u stopu verno prati E.U.!!

Picture
Kriticko izlaganje negativnih cinjenica koje predhodi i sledi, nikada ranije nisam koristila, maximalno udaljena od stetnog politicko-kriminalnog uticaja, koji je u stanju da subjektivno izazvanim revoltom privremeno unisti osobu paternom negativnih misli, koje stvaraju tugu, koja se ne retko transformise u bes, sa zahtevom da povredi, obicno najblizu, najdostupniju, dakle najdrazu osobu. Svesni ljudi pazljivo biraju cemu/kome upucuju paznju!!

Strastveno izlaganje u kome nabrajam negativne cinjenice, konstatujuci lose, cak zastrasujuce izbore vladajucih elemenata U.S.A. i pratnje, prvenstveno Izborima Edukativne Politike, Brinuci o Novcu i Nekretninama, na Stetu Sopstvenog Naroda, istice iz duboke potrebe da uticem na izmenu naseg skolstva iz ljubavi i brige za svoju prekrasnu, dragocenu decu, koja su razlicitog potencijala i interesovanja, zatim i svu ostalu decu koja zasluzuju bezbrizno detinjstvo tokom skolovanja. 

Picture
Moji licni zivotni stavovi potpuno se poklapaju sa vodecim svetskim autoritetom Finskog skolskog sistema, visokih moralno-edukativnih vrednosti brige za decu. Verujem da nacin ojacavanja nase zemlje lezi u korenu sto Savrsenijeg Edukativnog Sistema, koji postuje istinske moralne vrednosti, naglasava saradnju, jednak tretman dece, uz unikatan pristup jedinki stvarajuci zdrave jedinke, vrhunske strucnjake, cime se pravi atmosfera opsteg prosperiteta i gradi stabilna drzava!! Najdublja potreba svakog svesnog i odgovornog roditelja je poverenje u prosvetne radnike i skolski sistem kome predajemo dete poluvinu vremena svakog radnog dana. Potrebno nam je uverenje da se dete iza zatvorenih vrata ucionice vaspitava bez straha, stresa i trauma, vec pomocu neznog , fleksibilnog pristupa, sa strpljenjem i razumevanjem! 

~Silazna Putanja Naseg Skolstva Udaljava se od Visoko~Moralnih Vrednosti , Primarnog Posla Edukacije i Dobrobiti Ucenika~

 ~Drasticni Pad Naseg Skolstva po Moralnim i Svim Ostalim Kriterijumima je Zabrinjavajuci i Zahteva Hitnu Izmenu Skolskog Programa, Narocito Ophodjenja Nastavnog Kadra Prema Deci~

Picture
Trenutna situacija u nasem skolstvu je umesto pozitivnog napredka u odnosu na moje detinjstvo, u drasticnom padu po svim kriterijumima, deca imaju zabrinjavajuce nejednak tretman, gradivo je u pocetku skolovanja preterano zahtevno, do te mere da su deca koja zele odlican uspeh primorana da iskljucivo uce u slobodnom vremenu posle skole, optereceni svakodnevno domacim zadatcima iz matematike i maternjeg jezika, dok u visim razredima ponavljaju nesto prosirenije gradivo.

Njihovi licni afiniteti se zapostavljaju u korist uniformisanog modela coveka, koji nije realno ostvariv, jer ne postoje dve identicne jedinke, niti globalizacija moze da funkcionise unutar ljudskog drustva, takav pristup primeren je vestackoj inteligenciji, pa cak se ni tu pravilo uniformisanosti ne moze odrzati u potpunosti.

Sledeca zabrinjavajuca cinjenica je da se udzbenici prepisuju i izlaze u novim koricama, potpisani drugacijim imenima, uz nelogicnu izmenu iskljucivo novo-komponovanih imena i oznaka ispod kojih sledi identicno gradivo, zbog cega ce svo steceno znanje moje generacije o toj temi biti bezvredno, jer bez obzira sto znam lekciju, ne razumem pitanje radi promenjene trminologije. Dok unutar zastarelih udzbenika nova internet generacija sa pristupom najnovijim istrazivanjima, uci da memorise pogresne, prevazicene teorije, u cemu prednjace Fizika i Istorija. U uzurbanom ritmu danasnjeg vremena, priliv novo-prihvacenih, naprednijih teorija i otkrica, koje potiru stare smenjuju se vrtoglavom brzinom, sada vec na tromesecnom nivou, zbog cega je potrebno makar na kraju udzbenika uvrstiti dodatak, ili posebnu svescicu, u kojima ce biti predstavljene deci, u dopunjenoj verziji za svaku narednu skolsku godinu. Jer ne retko nova generacija dece smatra banalno-smesnim ne tacne informacije, zbog cega odbijaju da nauce lekciju, sto im automatski degradira ceo udzbenik. U mnogim slucajevima smatraju da je udzbenik zastareo i pregazen vremenom, a krajnji rezultat je smanjena, ili nikakva zainteresovanost deteta za kompromitovani predmet. 

Picture
~Stogodisnja Stagnacija Naseg Skolstva, sa po kojim Silaznim Korakom po Svim Visoko~Moralnim. Edukativnim Kriterijumima~

Stogodisnja stagnacija, stvorila je terminologiju kao sto je: "Jedan od Redovnih Problema" moje Dece i ece i njiovih drugova predstavlja nepristupacan ucitelj/nastavnik, koji minimalno, ili uopste ne saradjuje sa ucenicima, koji ne odgovara na postavljeno pitanje i nadmenim stavom pokazuje detetu da zdrava komunikacija nije moguca opcija, sto automatski stvara ne poverenje i blokadu celokupnog odnosa dece prema skoli i obavezama, a ukoliko se radi o nastavniku jednog predmeta, deci ce svaki cas predstavljati mucno iskustvo i koliko god imali afiniteta prema predmetu, naglo ce izgubiti interesovanje. Iz straha da ce otvoren, predusretljiv pristup podspesiti nemir i ne poslusnost, ucitelj zauzima odbrambeni stav ozbiljnoscu i rezervisanoscu, koja se godinama pretvara u namrgodjenost i negativnu iskljucivost i zabrinjavajucu ne fleksibilnost i u nasim skolama nimalo redak primer predstavljaju bezrazlozni, nicim izazvani zajedljivo-uvredljivi nacin ophodjenja prema deci podsmesljivim primedbama i ni malo konstruktivnom kritikom ucenika ispred celog odeljenja. Poslednji negativan primer je precizni sablon izazivanja bure negativnih emocija, koje preplavljuju ne formiranu osetljivu, maloletnu jedinku toliko snazno, da je dovljno samo jedno degradirajuce iskustvo, da uslovi fatalni preokret pozitivnog odnosa prema skoli, u potpuno negativan, da izazove ne sigurnost i ubije volju za ucenjem, koja ce se cesto transformisati u ravnodusnost prema dostizanju boljih, nekada i tek pozitivnih rezultata. Potpuno poznavanje psihologije deteta, najvazniji je preduslov za obavljanje jednog od najodgovornijih zanimanja prosvetnog radnika, odgovornog odmah iza primarne figure roditelja, za gradjenje temelja na kojima ce stajati buduca psihicki stabilna, ili labilna osoba, koja doprinosi i stvara ili je teret drustvu. Ovakvom preterano cestom situacijom, koja se odomacila unutar naseg skolstva, ne dvosmisleno se stavlja akcenat hitnosti, ka uvodjenju adekvatnog, najzahtevnijeg obrazovanja buducih edukatora dece, narocito najmladjih!

Potrebno je odskolovati stabilne, samouverene, pozitivne prosvetne radnike, koristeci uspesni sablon Finskog Edukativnog Sistema stimulisane najvisim primanjima. Koliko god se cinilo laksim opusteno plutati ne zahtevnom Globalizacijom Edukacije E.U. njena struja ce nas odneti dalje istom stranputicom, udaljavajuci nas od visoko-moralnih vrednosti i pocetka izgradnje snaznog, psihicki stabilnog naroda, koji se ponosi visoko-edukovanim mladim ljudima, koji revolucionarnim idejama i tehnoloskim izumima mogu unaprediti ekonomiju, novim idejnim strategijama povratiti stabilnost nasoj zemlji.

~Snaga naroda meri se njegovom sposobnoscu da zapocne ostvarenje pozitivnog koncepta, da realizuje uzvisenu viziju i ne posustane na dugom putu do konacno ostvarenog cilja!~

  Autor ~OrbisErihtru(Goga Vujcin Pavlicic)~

Da li ste se usudili da izgovorite istinu svome detetu na ovako ostro-kriticki nacin? Ili da li ste se usudili da izgovorite sebi, ili da pomislite nesto slicno?
Istina se po nepisanom pravilu precutkuje i skoro svi su nauceni "da okrecu glavu na drugu stranu" bezeci od surove istine, na koju se ne moze direktno uticati! Ipak mi zaista uticemo izmenom sopstvenih uverenja vise nego sto se shvata, na svet oko nas! Mi menjamo svoj svet promenom stavova i kako napredujemo uticemo na druge sopstvenim pozitivnim primerom. Ljudi rado slede visoko-moralne principe i one koji ih zastupaju, takodje urodjeno postuju istinu, cak i ako se kosi sa njihovim zastarelim ubedjenjima!~Snaga naroda meri se njegovom sposobnoscu da zapocne ostvarenje pozitivnog koncepta, da realizuje uzvisenu viziju i ne posustane na dugom putu do konacno ostvarenog cilja!~

  Autor ~OrbisErihtru(Goga Vujcin Pavlicic)~

Picture
VERUJ DA MOZES I VEC CES SE NACI NA POLA PUTA DO TAMO! "Theodore Roosevelt"(Teodor Ruzvelt)

Picture~MOJ SIN VID~ Podstaknut Ocevim Zanimanjem Veoma Rano se Zainteresovao za Gitaru
 dodatak:
 ~VI  STE  VASPITNI  SABLON  SVOGA    DETETA~
   ~Pokusajte da Predstavite Detetu Pozitivan Patern za Kopiranje~

Vi ste model po kome dete uci medjuljudske odnose, zato je vazno da sopstvenim ponasanjem i ophodjenjem, ne samo prema svome detetu, nego i drugim ljudima, date pozitivan primer sablona za kopiranje. Da bi bili u mogucnosti da predstavljate pozitivno-uzoran sablon potrebno je da budeti psiho-emotivno stabilni. Potrebno je da ovladate samokontrolom misaonog procesa, koji direktno stvara emocije. Ili jednostavnije receno: Misao Stvara Osecaj! Pozitivne misli stvaraju pozitivne osecaje, negativne uzrokuju tugu, bes.. Kao nestabilna psiho-emotivna osoba ne mozete biti pozitivan primer svome detetu, niti mozete usloviti njegovo postovanje, poverenje i pomoci mu da odraste u zdravu, visoko-moralnu, produktivnu, sretnu jedinku!

Mala deca predskolskog uzrasta jos uvek nemaju cvrsto usadjene negativne modele misljenja i ponasanja, tako da su roditelji zajedno sa prosvetnim radnicima, kao i skolskom klimom, direktno odgovorni za svaki novi negativni patern misljenja, ponasanja i delanja. Oblikovanje dece u buduce pozitivne, ili negativne individue zavisice iskljucivo od modela koji predstavljate svesno-podsvesnim konceptom licnosti!

~Vazno je naglasiti da je dete ogledalo roditelja, ogledalo uspesnosti edukativnog sistema, svog drustvenog kruga i konacno ogledalo zivotnog okruzenja, prilika u mestu boravka i na kraju zemlji u kojoj zivi!~
Dobrostanje deteta ce izistati ukoliko je okruzeno negativnim primerima i nikako se nece magicno popraviti prebacivanjem odgovornosti, vec zainteresovanim radom na samo-poboljsanju i samosvesnijim pristupom sopstvenoj odgovornosti, kroz shvatanje da se unutar deteta reflektuje celokupno okruzenje, naglaseno sa roditeljima i uciteljima. Izmenom sto veceg broja sopstvenih negativnih aspekata, pozitivnog, ili bar zadovoljavajuceg roditeljskog odnosa unutar doma (bez svadje i losih reci!) i izmeni fokusa edukativnog sistema ka pozitivnim vrednostima.

~Istina~Ljubav~Poverenje~ U  Domu(moga)Srca~

Moja deca predstavljaju tri potpuno razlicita ne brusena dragulja, koje uspesno vaspitam/o prvenstveno po principu zastupanja iskljucivo istine, sto trazim/o i od dece! Pri zahtevu da zastupaju istinu iskljuciva sam i ni malo fleksibilna, uz potpuno poverenje u njihove odluke i rasudjivanje (s'ponosom konstatujem da nikada nisu izneverili moje poverenje!).
Ukoliko dete prihvati da uvek zastupa istinu i u stanju je da prizna svoju gresku roditeljima, bez obzira na tezinu pogreske. Bazom medjusobnog poverenja stvoreni su uslovi konstruitivnog resenja. Povecana decija emotivnost-oznacena terminologijom- "ne zrelost", po pravilu gresku predstavlja vecom i tezom, do te mere da dete cesto misli kako je u ne resivoj bezizlaznoj situaciji, sto je sa stanovista odraslih trivijalno, osim kao primer ka ispravnom buducem putu. 

PictureMoja cerka VILENA i njena drugarica Masa u drugom razredu srednje skole.
*Kako se uci ZASTUPANJE  ISTINE?
(Razlicite tehnike primenjujemo shodno dobu)

1/ Najranije detinjstvo:
Uci se uz prve izgovorene reci! Cim je dete u stanju da razume, sa dve-tri godine ponavljamo identicnu recenicu:
~mama~ "Istina je najvaznija na svetu! Ko laze ima bol (rukom pokazemo izmedju vrata i grudi!)";"Samo pametni govore Istinu, glupavi ljudi lazu! Mi smo pametni i uvek govorimo istinu!"

Prvi put kada dete "slaze", igrajuci se recimo, smesnog varanja mame .. "Nisam tu sakrio predmet..(laz uz smeh)?!"(predmet je na suprotnom kraju stolice za hranjenje, sto predstavlja: Bezazlenu igru smesnih lazi? ili Pocetak ucenja da se laz tolerise?")

~mama~ "Mi govorimo uvek istinu! Necu da se igram lazi! Gde je stvarno predmet? Pokazi mi predmet i igracemo se skrivanja bez lazi, ili dobacivanja loptom..

2/Prva slucajna pogeska deteta, bez svedoka
Kada mama/roditelji nisu upoznati sa slucajno pocinjenom greskom, nestasnog deteta, ono dolazi ispred mame u nelagodi, na licu mu se jasno vidi da zeli nesto da kaze, ali se dvoumi.. posle upucenog pitanja ~o cemu se radi? Dete ce odgovoriti ~Neces se naljutiti? Ili ce cutati..

~Roditelji upravo imaju priliku da otpocnu sa ucenjem svoga deteta najvaznije lekcije u zivotu i uspostave najvazniju celozivotnu vezu  medjusobnog poverenja recenicom:

~Ukoliko mi kazes ISTINU, cak i da mi je to sto cujem najstrasnije na svetu, ja cu cutati i nista necu reci, ni jednu rec i nikada vise necu to spomenuti! Ali ukoliko me slazes i ne kazes mi istinu, naljuticu se svom snagim i osim sto neces ici danas napolje, oduzecu ti komp i zabranicu TV crtace!
Dete ce uvek reci Istinu. Roditelj je u obavezi da odrzi rec i ne prica o tome, najbolje zbog sopstvenog integriteta zadate reci, nikada!! Ili ukoliko nije izverziran u postovanju svoje reci, makar dok dete ne zaspi, ali nikad ispred deteta (ja nisam saglasna sa bilo kakvim pristupom u kome se "iza ledja"prica o bilo kome, narocito o sopstvenom detetu, niti mislim da od deteta treba kriti istinu, osim o stresnim, strasnim desavanjima iz zivota, narocito dok je dete malo, koje bi mogle usloviti sokom i usadti se unutar deteta kao celozivotni strah, sa kojim ce kasnije morati da se bori, jer ce mu zamagliti rasudjivanje. Deci ne pricamo o stradanju zivotinja i ljudi, narocito druge dece, o teskim bolestima, strahotama rata i nikada ih ne plasimo, niti im pretimo sujevernim izmisljotinama)

Ovakav pristup zapocinjemo ogmah iza izrastanja bebe u dete, znaci sa tri-cetiri godine. U ovom periodu najstrasnija stvar koja se moze pociniti je razbijanje vazice, ili kristalne posude. Ovaj pristup bio bi ne primeren starijoj deci, narocito posle puberteta. Bezbedno se moze koristiti dokle god dete ima cisto srce, kod nekih ljudi cak do starosti i smrti, kod neke dece do svega 10-12 god.

~Roditelj ne moze zadobiti postovanje deteta, ukoliko ne uradi tacno to sto je rekao!! Postovanje i Poslusnost se zasluzuje striktnim pridrzavanjem izgovorenog. Da bi se ovakav pristup sproveo u delo, potrebno je da roditelj ne izgovara ishitrene recenice, vec mudro razmisli pre nego sto izgovori, ili obeca nesto svom detetu. Reci izgovorene u emotivno nestabilnim stanjima, su ne odrzive, dakle izazvace ne postovanje i ne posluznost. Ne izgovarajte ishitrene reci! Ukoliko jos uvek niste u stanju da kontrolisete emocije, radije izdjite iz prostorije u kojoj je dete i uspostavite samokntrolu! Samokntrola se vrsi pomocu pozitivnih sablona misli, primerinim datoj sitaciji.

Primer: Uvredjeni ste izjavom svoga deteta. Unutar vas se stvaraju automatski negativni misaoni obrasci, kao sto su: "Ono me nevoli; ja cinim sve za njega, zbog cega je tako surovo? Kako je smeo ovo da mi kaze? .." Setite se da nesmete reagovati ishitreno, pre nego sto se obratite svom detetu morate da povratite emotivnu stabilnost, inace cete upasti u zamku svadje, iz koje necete izaci kao pobednik, u svadji nema pobednika samo porazenih! Svadje sa decom rezultuju tugom na obe strane! Deca ponekad govore negativne stvari zeleci da vide vasu reakciju. Posmatrajuci vasu reakciju dete gradi sopstvene psiho-emotivne sablone za buducnost. Setite se toga, izadjite na minut iz prostorije i smireni, odlucni da mu pomognete da izgradi najbolji moguci pristup buducim provokacijama izvan kuce, vratite se u prostoriju i otvoreno razgovarajte o tome. Recite mu da znate sto je rekao uvredljivu recenicu, recite mu da zelite da mu pomognete i iskoristite negativnu situaciju kao mogucnost da mu odrzite predavanje o medjuljudskim odnosima. Umesto svadje odlucite da svoje dete pripremite za zivot.

Picture~MOJA CERKA VILENA (16,god) Ispred Skole~
~ Vaspitanje deteta bez uzrocno~posledicnih sablona, narocito onih sa negativnim efektom ~ (primenjivo i na odrasle)

1- Vaspitavanje jedinke sa sto manjim opsegom podsvesnih barijera strahova i predrasuda; putem pozitivnog sto ranijeg usmeravanja visoko moralnim nacelima istine, ljudavi, postenja, milosrdja, preduzimljivosti i inicijativi, zdravlju i blagostanju; ka konceptu neprekidnog usavrsavanja, nikako stagnacije.

~Negativni uzrocno-posledicni sabloni~

Kod nas je pravilo da roditelji ponavljaju svakodnevno deci izuzetno negativne recenice uzrocno-posledicnih sablona, iz straha, pokusavajuci da sacuvaju svoje dete od povreda i losih iskustava, sto je kontra-produktivno!
Recenice kao sto su: "Ako uradis..to.. Desice ti se ..to..!!"ili "Pazi da ne.."
koje se skoro od rodjenja usadjuju deci stalnim ponavljanjima, taloze se unutar podsvesti, stvarajuci zaplasene ljude, sa gomilom negativnih uverenja, zbog kojih ce doziveti izuzetno losa iskustva. Deci je potrebno usaditi pozitivne, konstruktivne sablone razmisljanja, koji ce ih usmeriti u pozitivnom smeru, negativni sabloni vode strahu, patnji i nemoci, oni ih usmeravaju tacno onome od cega ste zeleli da ih sacuvate! Negativni uzrocno-posledicni sabloni su masovno prihvacena navika, koja se koristi bez predhodne provere efekta koji stvara, bez dubljeg razmisljanja o dugorocnom uticaju koji proizvode, izgovaraju se pretnje negativnim desavanjima, detetu se izvikuju pretnje iz straha da se ne povredi, da se ne razboli, da ne krene losim putem.. Umesto razloznih objasnjenja i poverenja u njegovu moc zapazanja i inteligenciju, svalodnevno mu se izvikuju negativna upozorenja i pretnje. Bojazljivi, nesretni ljudi puni podsvesnih strahova nemaju preduslov sretnog zivota. Oslobodite sebe usadjenih negativnih uverenja i pokusajte da decu vaspitate pomocu istine i sto pozitivnijim primerima sopstvenog zivota. Pokusajte umesto straha i nemoci da im usadite jaku volju da ispune snove, usadite im milosrdje i ljubav prema ljudima i zivotu! Ucite ih da se razviju u zdrave, istinoljubive, sretne ljude, da imaju potrebu za napredkom i budu kreativni!

2/ Prevazilazenjem negativno ucitanih programa unutar sebe, kukanja, zalopojki, zastrasivanja, osudjivanja-ogovaranja i samoosude. Ogroman broj nesvesno izgovorenih Negativnih Afirmacija ponavljamo automatski na dnevnoj osnovi, zaleci se, izrazavanjem revolta, preteci nekome, bez razmisljanja ne-svesno. Svesnom odlukom da "dilite~obrisemo" iz compa~svoga UM-a sve nesvesno ucitane negativne, glasno ponavljane recenice i zamenimo ih pozitivnim, zatim ukoliko postoji inicijativa ka napredku i sistem negativnih misaonih sablona, koji uzrokuju lose osecaje, negativne opaske i nesvesnoscu.

Vaspitani smo po zastarelim negativnim sablonima nemoci, drustveno odomacenim sujeverjem i predrasudama, koje prihvatamo kao cinjenice, samo zato sto predstavljaju vise od deset kolena u nazad drustveno-prihvacene smernice u nezdravoj stagnaciji, umesto da ustupe mesto novim otkricima, validnim informacijama. Proverite sistem masovno prihvacenih stavova i uverenja, tako sto cete svaki pojedinacni segment izloziti kritickom oku urodjene istine, u cemu vam mogu pomoci i najnovijia naucna otkrica, narocito polje kvantne fizike i psihologije. Vreme je da iskorenimo zastarele poglede na svet i pocnemo da se ponasamo u skladu sa istinom!

3/ Samopouzdanje se gradi Iskustvom.
~Iskustvo sticemo raznovrsnoscu situacija, celozivotnim usavrsavanjem, odnosno ucescem u konstantnoj promeni.
~Promena jednike moze biti konstruktivno-pozitivna, ili destruktivno-negativna.
~Zadatak roditelja i ucitelja je da pripreme dete da prepozna i odabere pozitivan put promene, nikako da ga zaklone od iskustva!

~Usavrsavamo se kroz:
~Promenu psihickog svesno-podsvesnog paterna, koji upravlja emotivnom promenom;
~Kroz emotivno sazrevanje;
~Fizickim transformacijama od deteta do starosti(prva dva principa promene uvek mogu biti uzlazne, dok su fizicke promene uzlazno-silazne i vrhunac dostizemo sa 16-35 godina .). 

PictureMoja Dragocena Princezica VASIJA(6 god)
~Samokontrola Transformacijom Podsvesnog u Svesno~

Podvest prestavlja sablone koje koristi drustvo, ali ih logika ne prihvata kao validne, jer ih ne moze ojasniti. Zadatak psihicki stabilne jedinke je pronalazenje odgovora pomocu istine, kako bi se sabloni razumeli, transformisali, ili nadogradili, klasifikovali i prebacili iz podsvesnog u svesno. Istina ne predstavlja puko kopiranje sablona drustva, niti je ispravno raditi nesto samo zato sto ga radi vecina ljudi. Nacin kopiranja je mehanicki i svojstven je izuzetno nezrelim ljudima i najizrazeniji je u prvih dve godine zivota jedinke.
Podsvesni teret strahova i predrasuda rastapa se otkrivanjem istine i zamenom iluzije lazi, ne shvatljivih, bezpotrebnih gluposti, zastarelih uverenja, koja toliko duboko zadiru u sam osnov ogromne vecine ljudi i na cijem temelju su izgradjeni neverovatno apsurdni lavirinti lazi koje predstavljaju podsvest. Kako odmicemo na evolucijskoj lestvici gradeci novi model drustva, pomocu sve vise primera naprednih pojedinaca, koristimo nove, veoma jasne, pozitivne modele misljenja, ponasanja, delanja umesto starih, negativnih stetnih formi, da bi ostvarili progres.

~ Podsvesne negativne misaone sablone posteprno zamenjujemo pozitivnim postajuci sve Svesniji. Uz pomoc urodjene mogucnosti da prepoznamo istinu, koja proizvodi pozitivnu emotivnu vibraciju, dok laz uvek unutar nas rezultuje zbrkanim,negativnim emocijama tuge, besa, osacajem nize vrednosti. Uporno ucimo i logicki objasnjavamo sebi: Zasto koristimo odredjene paterne ponasanja? Da li imamo koristi od misaonih paterna koje koristimo? Da li postizemo zeljeni cilj pomocu negativnih uverenja, koja izazivaju negativne emocije? Koje negativni misaoni sabloni onemogucavaju nas napredak i sretan zivot? Cega se ja plasim, sta ne volim, zasto se osecam lose? Lose misli vibriraju strahom, tugom, bolom, besom.. Lose misli donose spektar negativnih emocija i onemogucavaju sretan zivot. Zadatak svakog coveka je da ih transformise u pozitivne, pomocu svesne, cvrste odluke da ne misli negativno, da ne izgovara lose reci i ne radi losa dela! Kada je prisutno negativno emotivno stanje, setite se da ste mislili negativno, odnosno laz. 

~Ako odredjeni sled misli izaziva unutar vas negativne emocije, bez obzira sto ga ne smatrate negativnim on to jeste, jer predstavlja laz, koju ste usvojili u detinjstvu pukim kopiranjem drugih ljudi, uvereni da radite ispravno.

Ukoliko resite da usavrsite sebe i dostignete stabilno psiho-emotivno stanje, bicete nagradjeni sretnim zivotom. Ipak, ni jedna reforma nije laka, narocito u pocetku, pa tako ni subjektivna unutrasnja reforma, reforma unutrasnjih i spoljasnjih konverzacija i ophodjenja, jer zahteva izuzetnu resenost i volju da poboljsamo sebe, da radi sopstvenog zivota priznamo sebi mnoge stvari koje bi rado zaboravili, da priznamo sebi da smo bili losi i hrabro se suocimo sa svim svojim nedostatcima. Ipak bez samoosude i kukanja nad sudbinom, potrebno je suociti se sa prosloscu, sa svime sto smo proglasili negativnim i odlucili da ne volimo, ceka zarobljeno unutar podsvesti, odakle se dtetnim uticajem reflektuje na svako polje naseg zivota! Priznati Gresku, Oprostiti Sebi i bez oklevanja "Baciti u Djubre" nepotrbno secanje, negativno uverenje, ili samoosudjivanje-osudu drugih i zaboraviti da je ikada postojalo! Ovaj ni malo lak proces zapocinje i zavrsava sve veci broj ljudi, koji ce biti u stanju da vaspitaju svoju decu kao zdrave, odgovorne, visoko produktivne i sretne jedinke. 

Picture
PictureMoja VILENA(16) Izrasla je u prekrasnu devojku, sa visokomoralnim nacelima, uzornog ponasanja, koja sija zivotnom radoscu!
~Cemu tezi svaki covek, bez razlike?

Prvenstveno sretnom, zadravom i produktivnom zivotu! Svaki covek ima urodjenu potrebu da voli, da se neprekidno usavrsava, da napreduje i stvara, da otkriva novo. Imamo i potrebu da budemo voljeni i opste prihvaceni, iz cega nastaje vise od polovine strahova, negativnih uverenja i nesigurnosti koje formiraju podsvest. Potrebno je da shvatie da opste prihvaceno ne znaci ispravno! Kao sto opste prihvaceni skolski program nije uskladjen sa dobrobiti dece i potrebno je da se najhitnije izmeni, koristeci postojeci pozitivan, uspesni patern Finskog Edukativnog Sistema.

Odlukom da zastupamo istinu, koja vodi u pravcu sretnog,produktivnog zivota i da svoju decu, svoje ucenike vaspitamo na pozitivno-konstruktivan nacin, usmeravajuci ih ka istini i prihvatanju visoko-moralnih vrednosti, za mene predstavlja vrhunsko postignuce, iz koga ce se izlivati ne samo bujica progresa, nego i sretni zivoti.

Koliko god zeleli ne mozemo zakloniti dete od zivotnog iskustva, koje sluzi odrastanju i dosezanju samopouzdanja.
Mozemo uloziti maximum slobodnog vremena, ogromnu pozrtvovanost i sto god mozemo vecu kolicinu ljubavi, izvanrednu vaspitacku metodu, ali ipak necemo uspeti da sacuvamo svoje dete, ili svoje ucenike od niti jednog delica samokreirane zivotne lekcije, ni truncice poteskoca pomocu kojih se gradi zivotno iskustvo. Koliko god se trudili i cuvali svoje dete ispod staklenog zvona, od svih nesreca ovog sveta zaklanjajuci ga ljubavlju i brigom, ili silnim novcem, prosto ne mozemo spreciti da iskusi ono sto ljudi zovu sudbinom, a ja zovem ~stremljenjem jedinke ka iskustvu, samopouzdanju, odrastanju i sticanju mudrosti, putem svesno-podsvesnih sablona samokreiranih lekcija.

Roditelju nisu dozvoljene prazne pretnje, on stoji iza svake svoje reci i sve sto kaze mora i da ostvari! Jako retka obecanja morate precizno ostvariti, ili ako ih je u najredjim situacijama potrebno izmeniti, morate traziti dozvolu da ih izmenite, od onog kome su data. Roditelj jako pazi da ne izgovori pretnju, obecanje i naravno ne postoji razlog za varanje i laz.

~Dete polako uci da uvek misli, govori i ponasa se u skladu sa istinom. Roditelj ima puno poverenje u svoje dete! Obostrano poverenje i postovanje je recept sretnog porodicnog zivota.~

~Moj Nacin~

Cestim pohvalama, divljenjem i podrzavanjem interesovanja dacu podrsku svojoj deci. Sa ujednacenim protokom ljubavi, uvek cu stajati iza svega sto izgovorim, potpuno svesno usmeravacu ih u pozitivnom smeru, stabilnoscu ophodjenja na koje nikada ne utice raspolozenje podsvenih  sablona, (sto predstavlja osnovnu gresku mnogih roditelja, stvarajuci konfuziju unutar dece, jer nisu u stanju da shvate oprecne reakcije na isti model svog ponasanja). Iskljucivo cu insistirati na Istini, bez tolerisanja i najbezazlenije lazi! Bez pretnji, prisila i stresnih situacija, stvaracu plodnu sredinu zdravom napredku dece i sto vise mogu uslovljavacu postanak odgovornih, psihicki stabilnih ljudi, sa realnom mogucnoscu sretnog zivota. Pokusacu da ih usmerim ka pozitivnom iskustvu, bez zabrane, dozvolicu im kada se odvaze da krenu u istrazivanje i sazrevanje sopstvenim iskustvom. Svesna sam da se poverenjem gradi poverenje, istinom zahteva istina i da je moj licni primer sablon njihove buducnosti.
Autor ~OrbisErihtru(Goga Vujcin Pavlicic)~

PictureMoj sin Vid i ja (Goga)
~SITUACIJA  U  NASIM  SKOLAMA  JE  ALARMANTNO  LOSA~

~Skolski Sistem u Kome se Stvaraju Celozivotne Traume, Potrebno je sto Hitnije Izmeniti~
Skolski sistem kome poveravamo dete, potrebno je da funkcionise mimo favorizovanja i uniformisanog pristupa deci, vec da zastupa jednak tretman sve dece, uz pronalazenje jedinstvenog subjektivnog pristupa pojedincu, kako bi uspesno naucili dete kako da uci, uz ukidanje ocena testovima, vec ocenjivanjem ukupne procene znanja. Potrebno je da se selektuju prosvetni radnici po kriterijumu iskrene ljubavi prema peofesiji i deci. Mojih par drugarica je upisalo uciteljsku skolu u Kikindi, jer nisu imale dovoljno dobar prosek ocena za ono sto zele i zato sto se uciteljska skola lako zavrsava. Jedna od njih vec tada je bila izuzetno nervozna i nestrpljiva, potpuno samoziva i generalno negativna osoba, koju su svi izbegavali. Posto je nisam videla od srednjoskolskih dana ne znam da li je zaposlena kao uciteljica. Dete kome predaje osoba slicna ovoj bice izlozeno najlosijem mogucem primeru i verovatno ce doziveti silna losa iskustva. U celom svom skolovanju imala sam samo jednu izuzetno divnu, milosrdnu, zaista zainteresovanu da prenese znanje, nastavnicu koja voli svoj poziv. Ostali su krajnje negativnim stavom promovisali poslusnost pomocu straha i ne zainteresovani da pomognu, cak ni da odgovore na pitanje djaka, verujem da su radili cisto zbog plate, nikako zato sto vole svoj posao i decu. Nimalo prijatne traume uslovljene losim tretmanom ucitelja/ nastavnika zadobila je vecine dece/ljudi, zatrpane unutar podsvesti kriju se bolovi odeljenosti, nize vrednosti i neprijatnih iskustava. Skolski sistem u kome sam se ja skolovala ne zelim za svoju decu! Realno skolski sistem je jos gori i zahtevniji! Moja deca mi pricaju ni malo pohvalne, porazavajuce price o ophodjenju ucitelja i nastavnika prema njima i drugoj deci. Srecom, moja deca shvataju da ne svesni ljudi, puni strahova i predrasuda nisu u stanju da kontrolisu sebe, da su nervozni i namrgodjeni jer su ne sretni i nezadovoljni sobom i svojim zivotom. Cesto im pricam da nisu oni uzrok necije zlovolje, ne vapitanog ophodjenja, nervoze i zlobnih opaski. Ne svesni ljudi se povode trenutnim emotivnim stanjem i kada su sretni ne obaziru se cak ni na najgore ponasanje, vec ga tolerisu, dok ne raspolzeni zameraju svima i neprijatni su bez ikakvog povoda. Verujem da moja sestogodisnja cerkica zna vise o ljudskoj psihologiji nego vecina odraslih ljudi, sto nimalo nije pohvalno i jos vise naglasava hitnost potrebe za izmenom edukativnog sistema!

Moji licni zivotni stavovi potpuno se poklapaju sa vodecim svetskim autoritetom Finskog skolskog sistema, visokih moralno-edukativnih vrednosti brige za decu. Verujem da nacin ojacavanja nase zemlje lezi u korenu sto Savrsenijeg Edukativnog Sistema, koji postuje istinske moralne vrednosti, naglasava saradnju, jednak tretman dece, uz unikatan pristup jedinki stvarajuci zdrave jedinke, vrhunske strucnjake, cime se pravi atmosfera opsteg prosperiteta i gradi stabilna drzava!! Najdublja potreba svakog svesnog i odgovornog roditelja je poverenje u prosvetne radnike i skolski sistem kome predajemo dete poluvinu vremena svakog radnog dana. Potrebno nam je uverenje da se dete iza zatvorenih vrata ucionice vaspitava bez straha, stresa i trauma, vec pomocu neznog , fleksibilnog pristupa, sa strpljenjem i razumevanjem!

Trenutna situacija u nasem skolstvu je umesto pozitivnog napredka u odnosu na moje detinjstvo, u drasticnom padu po svim kriterijumima, deca imaju zabrinjavajuce nejednak tretman, gradivo je u pocetku skolovanja preterano zahtevno, do te mere da su deca koja zele odlican uspeh primorana da iskljucivo uce u slobodnom vremenu posle skole, optereceni svakodnevno domacim zadatcima iz matematike i maternjeg jezika, dok u visim razredima ponavljaju nesto prosirenije gradivo.

Njihovi licni afiniteti se zapostavljaju u korist uniformisanog modela coveka, koji nije realno ostvariv, jer ne postoje dve identicne jedinke, niti globalizacija moze da funkcionise unutar ljudskog drustva, takav pristup primeren je vestackoj inteligenciji, pa cak se ni tu pravilo uniformisanosti ne moze odrzati u potpunosti. 

PictureMoja najstarija cerka VILENA, generacija '97 pred zavrsetak osnovne skole "o.s. Stanislav Sremcevic"
~UDZBENICI  U  KORAK  SA  NOVIM  OTKRICIMA~
~Potrebno je da Udzbenici Sadrze Najnovije Informacije Naucno Potvrdjenih Teorija, Formula i Dostignuca~

Sledeca zabrinjavajuca cinjenica je da se udzbenici prepisuju i izlaze u novim koricama, potpisani drugacijim imenima, uz nelogicnu izmenu iskljucivo novo-komponovanih imena i oznaka ispod kojih sledi identicno gradivo, zbog cega ce svo steceno znanje moje generacije o toj temi biti bezvredno, jer bez obzira sto znam lekciju, ne razumem pitanje radi promenjene trminologije. Dok unutar zastarelih udzbenika nova internet generacija sa pristupom najnovijim istrazivanjima, uci da memorise pogresne, prevazicene teorije, u cemu prednjace Fizika i Istorija. U uzurbanom ritmu danasnjeg vremena, priliv novo-prihvacenih, naprednijih teorija i otkrica, koje potiru stare smenjuju se vrtoglavom brzinom, sada vec na tromesecnom nivou, zbog cega je potrebno makar na kraju udzbenika uvrstiti dodatak, ili posebnu svescicu, u kojima ce biti predstavljene deci, u dopunjenoj verziji za svaku narednu skolsku godinu. Jer ne retko nova generacija dece smatra banalno-smesnim ne tacne informacije, zbog cega odbijaju da nauce lekciju, sto im automatski degradira ceo udzbenik. U mnogim slucajevima smatraju da je udzbenik zastareo i pregazen vremenom, a krajnji rezultat je smanjena, ili nikakva zainteresovanost deteta za kompromitovani predmet.

U nizu redovnih problema moje dece i njiovih drugova je namrgodjen, nepristupacan ucitelj/nastavnik, koji minimalno, ili uopste ne saradjuje sa ucenicima, retko odgovaraja na postavljeno pitanje i nadmenim stavom pokazuje detetu da zdrava komunikacija nije moguca opcija, sto automatski stvara ne poverenje i blokadu celokupnog odnosa dece prema skoli i obavezama. Od dece se trazi da memorisu i odgovaraju gradivo, bez razumevanja lekcija, osim toga da cute i mirno sede u svojoj neudobnoj stolici. Ukoliko se radi o izuzetno negativnom, zajedljivom nastavniku odredjenog predmeta, koji je sklon povisenom tonu, cestim pretnjama i omalovazavanju ucenika, deci ce svaki odlazak na taj cas predstavljati mucno iskustvo i koliko god imali afiniteta prema predmetu, naglo ce izgubiti interesovanje. Iz straha da ce otvoren, predusretljiv pristup podspesiti nemir i ne poslusnost, ucitelj zauzima odbrambeni stav ozbiljnoscu i rezervisanoscu, koja se godinama pretvara u namrgodjenost i negativnu iskljucivost i zabrinjavajucu ne fleksibilnost i u nasim skolama nimalo redak primer predstavljaju bezrazlozni, nicim izazvani zajedljivo-uvredljivi nacin ophodjenja prema deci podsmesljivim primedbama i ni malo konstruktivnom kritikom ucenika ispred celog odeljenja. Ovako negativan primer jeste sablon izazivanja bure negativnih emocija, koje preplavljuju ne formiranu osetljivu, maloletnu jedinku toliko snazno, da je dovljno samo jedno degradirajuce iskustvo, da uslovi fatalni preokret pozitivnog odnosa prema skoli, u potpuno negativan, da izazove ne sigurnost i ubije volju za ucenjem, koja ce se cesto transformisati u ravnodusnost prema dostizanju boljih, nekada i tek pozitivnih rezultata. Nezrela deca su laka meta izfrustriranim prosvetnim radnicima i mnogi od njih osecaju direktnu krivicu posle grdnji, osecaju se manje vrednom decom, kasnije ljudima. Potpuno poznavanje psihologije deteta, najvazniji je preduslov za obavljanje jednog od najodgovornijih zanimanja prosvetnog radnika, odgovornog odmah iza primarne figure roditelja, za gradjenje temelja na kojima ce stajati buduca psihicki stabilna, ili labilna osoba, koja doprinosi i stvara ili je teret drustvu. Ovakvom preterano cestom situacijom, koja se odomacila unutar naseg skolstva, ne dvosmisleno se stavlja akcenat hitnosti, ka uvodjenju adekvatnog, najzahtevnijeg obrazovanja buducih edukatora dece, narocito najmladjih! 

PictureAutor ~OrbisErihtru~(Goga Vujcin Pavlicic)
U dvadeset prvom veku nije moguce stagnirati i drzati se zasterelog, ne funkcionalnog edukativnog sistema. Najuspesniji Finski primer pocinje da zastupa sve vise zemalja, Kanada, Singapur, Nemacka Ujedinjeni A.Emirati i mnoge druge zemlje zapocinju korenske izmene unutar skolskog sistema. Dobrobit nase dece zavisi od sto hitnijeg usmeravanja nase zemlje brizi o deci, pomocu visoko-moralnih principa, novih informacija, selektivnog izbora prosvetnih radnika i ulaganjem u opremanje skola najnovijom tehnologijom.
Potrebno je edukovati stabilne, samouverene, pozitivne prosvetne radnike, stimulisane najvisim primanjima, koristeci uspesni sablon Finskog Edukativnog Sistema. Koliko god se cinilo laksim opusteno plutati ne zahtevnom Globalizacijom Edukacije E.U. njena struja ce nas odneti dalje istom stranputicom, udaljavajuci nas od visoko-moralnih vrednosti i pocetka izgradnje snaznog, psihicki stabilnog naroda, koji se ponosi visoko-edukovanim mladim ljudima, koji revolucionarnim idejama i tehnoloskim izumima mogu unaprediti ekonomiju, novim idejnim strategijama povratiti stabilnost nasoj zemlji.

~Snaga naroda meri se njegovom sposobnoscu da zapocne ostvarenje pozitivnog koncepta, da realizuje uzvisenu viziju i ne posustane na dugom putu do konacno ostvarenog cilja!~

  Autor ~OrbisErihtru(Goga Vujcin Pavlicic)~

Moja porodica:Vilena (16) Vid (9) Vasija (6) i (tata) Mihail (mama) Goga
Picture
Newsweek magazine:
"Finland is the best country to live in the whole world!" ~FINSKA  JE  NAJBOLJA  ZEMLJA  ZA  ZIVOT  NA CELOME  SVETU~


"American Newsweek magazine ranks Finland as the best country to live in the whole world!  Finland is ranked as the “Best Overall" country."

~Americki Newsweek magazine ocenio je Finsku kao zemlju u kojoj je najbolje ziveti na celom svetu. Unutar opsezne studije uporedjivanjem sto najboljih zemalja, baziranih na njihovom edukativnom sistemu, zdravstvu, kvalitetu zivota, ekonomiji, ponudi trzisne ekonomije, i politickoj klimi. Finska je rankirana “Best Overall"~ "Ukupno Najbolja" zemlja. Ukoliko jos uvek niste posetili Finsku, ovo vam moze posluziti kao dobar razlog za razmatranje!

Americki Newsweek magazin:
"Zemlja koja obezbedjuje najbolje uslove od rodjenja deteta, kvalitetan zivot po svim merilima modernog coveka, koji  zeli da zivi zdravim,  sigurnim, aktivnim, naprednim zivotom sa uzlaznim mogucnostima,
visoko-cenjenim zivotom usmerenim ka prosperitetu!" studija koja poredi 100 naj zemalja jasno tvrdi: Naravno, Najbolje je biti u Finskoj!
Switzerland je rangirana kao druga, a Sweden treca. USA  je na jedanaestom mestu! Finska zaista ima razloga za slavlje! 

Read more on Newsweek’s website (http://www.newsweek.com/feature/2010/the-world-s-best-countries.html)


Picture

Picture
Picture

 • Finland’s Formula for School Success  (2012)Early intervention and sustained individual support for every student are keys to educating the whole child in Finnish schools.
  Prevod:
 • Finska Formula Uspesnog Skolstva 2012 Intervencija individualne pomoci na samom pocetku, svakom uceniku jeste kljuc edukacije svoj deci u Finskim skolama.


 • Singapore's 21st-Century Teaching Strategies  (2012)By cultivating strong school leadership, committing to ongoing professional development, and exploring innovative models like its tech-infused Future Schools, Singapore has become one of the top-scoring countries on the Programme for International Student Assessment (PISA) tests.
 • Prevod: 
 • Predavacka Strategija Singapura u 21 veku 2012 Negujuci snazno vodjstvo, posveceno stalnom profesionalnom usavrsavanju i istrazivanju inovativnih modela, kao sto su "tech-infused Future Schools"("Tehnoloska~Infuzija Skole Buducnosti"), Singapur je postao jedna od drzava sa najvisim rezultatima na internacionalnim takmicwnjima ucenika (PISA) testovima.


 • How Canada Is Closing the Achievement Gap  (2012)In Ontario, schools have raised their test scores and graduation rates by providing resources such as full-time student success teachers, who help English-language learners and other students in need.
 • How  ~Kanadi je Uspeh na Dohvat Ruke 2012 Skole Ontaria visoke rezultate testova i ocena obezbedjuju resursima kao sto su 
 • celo-vreneni pristup ucenika profesorima, koji pomaze studentima Engleskog jezika, kao i svim ostalim studentima po potrebi.

 • Shanghai's Improvement Plan for Schools  (2012)In Shanghai, China, every low-performing school is assigned a team of master teachers and administrators to provide weekly guidance and mentorship on everything from lesson plans to school culture.
 • Sangajski Plan Poboljsanja Skolstva 2012 

 • Sangaj-Kina: Svaka skola sa niskim nivoom progresa dodeljena je timu profesionalnih strucnjaka i administratorima, koji obezbedjuju vodjstvo i podrsku ucenicima u ucenju svake lekcije, na nedeljnom nivou, da bi planski ostvarli porast.

 • Germany Takes On Education Reform  (2012)When low scores on the 2000 PISA exams revealed the inequities in their education system, many German states began to make comprehensive efforts to improve the quality of their schools.
 • NEMACKA Upravo Zapocinje Edukativnu Reformu 2012 
 • Posle takmicenja PISA 2000 god. sokirani zabrinjavajucim rezultatima pri samom dnu, Nemacka je preispitala nedostatke svoga skolstva i zapocela sa opseznim, korenitim naporima izmene kvaliteta svoga skolstva. 
 • Preneseno 24. 05. 2011.
 • "Chicago's Walter Payton College Prep learn"
 • New doors open as students at Chicago's Walter Payton College Prep learn an international perspective reinforced by four years of language study, global video-conferences, and travel abroad. For more resources for language educators, visit our Global Languages discussion group: http://www.edutopia.org/groups/world
 • Prevod:
 • Nove mogucnosti se otvaraju studentima "Chicago's Walter Payton College Prep learn" internacionalna perspektiva ojacana sa cetiri godine jezikih studija, globalna video-konferencija (u realnom vremenu studenti se spajaju inostranim video-ucescem) i putovanjima u inostranstvo. 
 • Studenti iz razlicitih zemalja imaju priliku da studiraju na ovom univerzitetu. Novi izvanredno uspesan pristup ucenju, uz izmenjene prdavacke metode, koje zahteva vreme u kome zivimo. Stari pristupi jednostavno nisu primereni novoj generaciji i ukoliko ocekujemo poboljsane rezultate, moraju se uvesti nove predavacke tehnike i koristenje najnovije tehnologije u cillju brzeg i lakseg ucenja.


Picture

Nov,2011~Finska delegacija “Future Learning Finland”posetila je 
"Riyadh & Jeddah facilitated by Al-Aghar Group da postavi parametre uskladjivanja smernica Finskog edukativnog sistema i ustanovi sve potrebne razlicite faktore izgradnje za Saudisko-Arapske Edukativne Institute.

 Al-Aghar Group: The Kingdom should not delay the development of its society and economy especially regarding knowledge; rather we must leverage our strengths to be able to leap-frog ahead of other nations.


Prevod:
 Al-Aghar Group:  "Kraljevstvo Saudijske Arabije nece odlagati razvoj svoga drustva i ekonomije, specijalno vise nece zapostavljati znanje; radije moramo prikupiti nase snage i da bi bili u stanju da se u oromnom skoku otisnemo iznad drugih nacija."

Picture


Autor:  ~OrbisErihtru(Goga Vujcin Pavlicic)~
  ________________________________ 
Izuzetno me zanima vase misljenje, ili idejeno resenje o daljem pravcu kojim smatrate da je potrebno usmeriti nase skolstvo.
Ostavite komentare, rado cu odgovoriti na sva vasa pitanja i procitati sve sugestije. 
Mi mozemo da promenimo svoj svet, prvenstveno da ga ucinimo boljim za nasu decu! Zacetak ideje stremi cilju!
Izvanredno uspesan model Finskog skolastva postavlja se kao vodeci autoritet prema kom se treba ravnati!


Picture

Нема коментара:

Постави коментар

Welcome to our StellarLight Family